Библия и Россия


Библия, От Иоанна, глава 13Новый Завет > Книга От Иоанна > Глава 13

1. §Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
УПО: Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година Йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши Своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх.
KJV: Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.

2. И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
УПО: Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав Його,
KJV: And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;

3. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
УПО: то Ісус, знавши те, що Отець віддав все Йому в руки, і що від Бога прийшов Він, і до Бога відходить,
KJV: Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;

4. встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался.
УПО: устає від вечері, і здіймає одежу, бере рушника й підперізується.
KJV: He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.

5. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
УПО: Потому налив Він води до вмивальниці, та й зачав обмивати ноги учням, і витирати рушником, що ним був підперезаний.
KJV: After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.

6. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
УПО: І підходить до Симона Петра, а той каже Йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені?
KJV: Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?

7. Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
УПО: Ісус відказав і промовив йому: Що Я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш.
KJV: Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.

8. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
УПО: Говорить до Нього Петро: Ти повік мені ніг не обмиєш! Ісус відповів йому: Коли Я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо Мною.
KJV: Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.

9. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
УПО: До Нього проказує Симон Петро: Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову!
KJV: Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.

10. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
УПО: Ісус каже йому: Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі.
KJV: Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.

11. Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты.
УПО: Бо Він знав Свого зрадника, тому то сказав: Ви чисті не всі.
KJV: For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.

12. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
УПО: Коли ж пообмивав їхні ноги, і одежу Свою Він надів, засів знову за стіл і промовив до них: Чи знаєте ви, що Я зробив вам?
KJV: So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?

13. Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
УПО: Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, і добре ви кажете, бо Я є.
KJV: Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.

14. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
УПО: А коли обмив ноги вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати.
KJV: If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.

15. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
УПО: Бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив.
KJV: For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.

16. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
УПО: Поправді, поправді кажу вам: Раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його.
KJV: Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.

17. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
УПО: Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините!
KJV: If ye know these things, happy are ye if ye do them.

18. §Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою.
УПО: Не про всіх вас кажу. Знаю Я, кого вибрав, але щоб збулося Писання: Хто хліб споживає зо Мною, підняв той на Мене п'яту свою!
KJV: I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.

19. Теперь сказываю вам, прежде нежели [то] сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
УПО: Уже тепер вам кажу, перше ніж те настане, щоб як станеться, ви ввірували, що то Я.
KJV: Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that I am he.

20. Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
УПО: Поправді, поправді кажу вам: Хто приймає Мого посланця, той приймає Мене; хто ж приймає Мене, той приймає Того, Хто послав Мене!
KJV: Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.

21. Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
УПО: Промовивши це, затривожився духом Ісус, і освідчив, говорячи: Поправді, поправді кажу вам, що один із вас видасть Мене!...
KJV: When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.

22. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
УПО: І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого Він каже.
KJV: Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.

23. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
УПО: При столі, при Ісусовім лоні, був один з Його учнів, якого любив Ісус.
KJV: Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

24. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
УПО: От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув: Запитай, хто б то був, що про нього Він каже?
KJV: Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.

25. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
УПО: І, пригорнувшись до лоня Ісусового, той говорить до Нього: Хто це, Господи?
KJV: He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it?

26. Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
УПО: Ісус же відказує: Це той, кому, умочивши, подам Я куска. І, вмочивши куска, подав синові Симона, Юді Іскаріотському!...
KJV: Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.

27. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
УПО: За тим же куском тоді в нього ввійшов сатана. А Ісус йому каже: Що ти робиш роби швидше...
KJV: And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.

28. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
УПО: Але жаден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав Він йому.
KJV: Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.

29. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что -- нибудь нищим.
УПО: А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: Купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що.
KJV: For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.

30. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
УПО: А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч.
KJV: He then having received the sop went immediately out: and it was night.

31. §Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
УПО: Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус: Тепер ось прославивсь Син Людський, і в Ньому прославився Бог.
KJV: Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.

32. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
УПО: Коли в Ньому прославився Бог, то і Його Бог прославить у Собі, і зараз прославить Його!
KJV: If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.

33. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, [так] и вам говорю теперь.
УПО: Мої дітоньки, не довго вже бути Мені з вами! Ви шукати Мене будете, але як сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер.
KJV: Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.

34. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга.
УПО: Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви!
KJV: A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.

35. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
УПО: По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
KJV: By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.

36. §Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
УПО: А Симон Петро Йому каже: Куди, Господи, ідеш Ти? Ісус відповів: Куди Я йду, туди ти тепер іти за Мною не можеш, але потім ти підеш за Мною.
KJV: Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

37. Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.
УПО: Говорить до Нього Петро: Чому, Господи, іти за Тобою тепер я не можу? За Тебе я душу свою покладу!
KJV: Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.

38. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.
УПО: Ісус відповідає: За Мене покладеш ти душу свою? Поправді, поправді кажу Я тобі: Півень не заспіває, як ти тричі зречешся Мене...
KJV: Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>

© 1996-2015 Bible.ru

При поддержке проекта Библия Онлайн