Библия и Россия


Библия, Исаия, глава 42Ветхий Завет > Книга Исаия > Глава 42

1. §Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;
УПО: Оце Отрок Мій, що Я підпираю Його, Мій Обранець, що Його полюбила душа Моя. Я злив Свого Духа на Нього, і Він правосуддя народам подасть.
KJV: Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.

2. не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах;
УПО: Він не буде кричати, і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть Свого голосу.
KJV: He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.

3. трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине;
УПО: Він очеретини надломленої не доломить, і ґнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою.
KJV: A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth.

4. не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.
УПО: Не втомиться Він, і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі, і будуть чекати Закона Його острови.
KJV: He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law.

5. §Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
УПО: Говорить отак Бог, Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг та все те, що із неї виходить, що народові на ній Він дихання дає, і духа всім тим, хто ходить по ній.
KJV: Thus saith God the LORD, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:

6. Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников,
УПО: Я, Господь, покликав Тебе в справедливості, і буду міцно тримати за руки Тебе, і Тебе берегтиму, і дам Я Тебе заповітом народові, за Світло поганам,
KJV: I the LORD have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;

7. чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме -- из темницы.
УПО: щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви!
KJV: To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.

8. Я Господь, это -- Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
УПО: Я Господь, оце Ймення Моє, і іншому слави Своєї не дам, ні хвали Своєї божкам.
KJV: I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.

9. Вот, [предсказанное] прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам.
УПО: Речі давні прийшли ось, нові ж Я повім, дам почути вам про них, поки виростуть.
KJV: Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them.

10. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них.
УПО: Заспівайте для Господа пісню нову, від краю землі Йому хвалу! Нехай шумить море, і все, що є в ньому, острови та їхні мешканці!
KJV: Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof.

11. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор.
УПО: Хай голосно кличуть пустиня й міста її, оселі, що в них проживає Кедар! Хай виспівують мешканці скелі, хай кричать із вершини гірської!
KJV: Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice, the villages that Kedar doth inhabit: let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains.

12. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
УПО: Нехай Господу честь віддадуть, і на островах Його славу звіщають!
KJV: Let them give glory unto the LORD, and declare his praise in the islands.

13. §Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
УПО: Господь вийде, як лицар, розбудить завзяття Своє, як вояк, підійме Він окрик та буде кричати, переможе Своїх ворогів!
KJV: The LORD shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies.

14. Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё;
УПО: Я відвіку мовчав, мовчазний був та стримувався, а тепер Я кричатиму, мов породілля! буду тяжко зідхати й хапати повітря!
KJV: I have long time holden my peace; I have been still, and refrained myself: now will I cry like a travailing woman; I will destroy and devour at once.

15. опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
УПО: Спустошу Я гори й підгірки, і всі їхні зілля посушу, і річки оберну в острови, і стави повисушую!
KJV: I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs; and I will make the rivers islands, and I will dry up the pools.

16. и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути -- прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
УПО: І Я попроваджу незрячих дорогою, якої не знають, стежками незнаними їх поведу, оберну перед ними темноту на світло, а нерівне в рівнину. Оце речі, які Я зроблю, і їх не покину!
KJV: And I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in paths that they have not known: I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them.

17. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: `вы наши боги'.
УПО: Відступлять назад, посоромляться соромом ті, хто надію складав на божка, хто бовванам казав: Ви наші боги!
KJV: They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods.

18. §Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть.
УПО: Почуйте, глухі, а незрячі, прозріте, щоб бачити!
KJV: Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see.

19. Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?
УПО: Хто сліпий, як не раб Мій, а глухий, як посол Мій, що Я посилаю його? Хто сліпий, як довірений, і сліпий, як раб Господа?
KJV: Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? who is blind as he that is perfect, and blind as the LORD's servant?

20. Ты видел многое, но не замечал; уши были открыты, но не слышал.
УПО: Ти бачив багато, але не зберіг, мав вуха відкриті, але не почув.
KJV: Seeing many things, but thou observest not; opening the ears, but he heareth not.

21. Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и прославить закон.
УПО: Господь захотів був того ради правди Своєї, збільшив та прославив Закона.
KJV: The LORD is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable.

22. Но это народ разоренный и разграбленный; все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя; ограблены, и никто не говорит: `отдай назад!'
УПО: Але він народ попустошений та поплюндрований; усі вони по печерах пов'язані та по в'язницях поховані; стали вони за грабіж, і немає визвольника, за здобич, й немає того, хто б сказав: Поверни!
KJV: But this is a people robbed and spoiled; they are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses: they are for a prey, and none delivereth; for a spoil, and none saith, Restore.

23. Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего?
УПО: Хто з вас візьме оце до вух, на майбутнє почує й послухає?
KJV: Who among you will give ear to this? who will hearken and hear for the time to come?

24. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? не Господь ли, против Которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его.
УПО: Хто Якова дав на здобич, а Ізраїля грабіжникам? Хіба ж не Господь, що ми проти Нього грішили були і не хотіли ходити путями Його, а Закона Його ми не слухали?
KJV: Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? did not the LORD, he against whom we have sinned? for they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law.

25. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и горела у них, но они не уразумели этого сердцем.
УПО: І Він вилив на нього жар гніву Свого та насилля війни, що палахкотіло навколо його, та він не пізнав, і в ньому горіло воно, та не брав він до серця цього!
KJV: Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle: and it hath set him on fire round about, yet he knew not; and it burned him, yet he laid it not to heart.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>

© 1996-2015 Bible.ru

При поддержке проекта Библия Онлайн