Библия и Россия


Библия, Псалтирь, глава 19Ветхий Завет > Книга Псалтирь > Глава 19

1. §(18-1) <<Начальнику хора. Псалом Давида.>> (18-2) Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
УПО: Для дириґетна хору. Псалом Давидів. (19-2) Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його рук розказує небозвід.
KJV: The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.

2. (18-3) День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
УПО: (19-3) Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку,
KJV: Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.

3. (18-4) Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
УПО: (19-4) без мови й без слів, не чутний їхній голос,
KJV: There is no speech nor language, where their voice is not heard.

4. (18-5) По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу,
УПО: (19-5) та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова! Для сонця намета поставив у них,
KJV: Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,

5. (18-6) и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
УПО: (19-6) а воно, немов той молодий, що виходить із-під балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу!
KJV: Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.

6. (18-7) от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
УПО: (19-7) Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається.
KJV: His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.

7. §(18-8) Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
УПО: (19-8) Господній Закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє.
KJV: The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

8. (18-9) Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
УПО: (19-9) Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює.
KJV: The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.

9. (18-10) Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
УПО: (19-10) Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом,
KJV: The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.

10. (18-11) они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
УПО: (19-11) дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за сік щільниковий,
KJV: More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

11. (18-12) и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
УПО: (19-12) і раб Твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика.
KJV: Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

12. (18-13) Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня
УПО: (19-13) А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть Ти мене,
KJV: Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.

13. (18-14) и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
УПО: (19-14) і від свавільців Свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений.
KJV: Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.

14. (18-15) Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
УПО: (19-15) Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя й мій Спасителю!
KJV: Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O LORD, my strength, and my redeemer.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>

© 1996-2015 Bible.ru

При поддержке проекта Библия Онлайн