Библия и Россия


Библия, 2-я Паралипоменон, глава 4Ветхий Завет > Книга 2-я Паралипоменон > Глава 4

1. §И сделал медный жертвенник: двадцать локтей длина его и двадцать локтей ширина его и десять локтей вышина его.
УПО: І зробив мідяного жертівника, двадцять ліктів довжина йому і двадцять ліктів ширина йому, і десять ліктів височина йому.
KJV: Moreover he made an altar of brass, twenty cubits the length thereof, and twenty cubits the breadth thereof, and ten cubits the height thereof.

2. И сделал море литое, -- от края его до края его десять локтей, -- все круглое, вышиною в пять локтей; и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом;
УПО: І зробив він лите море, десять на міру ліктем від краю його до краю його, навколо круглясте, і п'ять на міру ліктем височина йому. А шнур тридцять на міру ліктем оточував його навколо.
KJV: Also he made a molten sea of ten cubits from brim to brim, round in compass, and five cubits the height thereof; and a line of thirty cubits did compass it round about.

3. и [литые] подобия волов стояли под ним кругом со всех сторон; на десять локтей окружали море кругом два ряда волов, вылитых одним литьем с ним.
УПО: А під ним постать волів, що зо всіх сторін оточують його, на десять ліктів на міру ліктем оточують море навколо; два ряди волів відлиті при відливанні його.
KJV: And under it was the similitude of oxen, which did compass it round about: ten in a cubit, compassing the sea round about. Two rows of oxen were cast, when it was cast.

4. Стояло оно на двенадцати волах: три глядели к северу и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку, -- и море на них сверху; зады же их были обращены внутрь под него.
УПО: Воно стояло на дванадцятьох волах, три обернені на північ, і три обернені на захід, і три обернені на південь, і три обернені на схід. А море на них зверху, а всі зади їх до нутра.
KJV: It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward.

5. Толщиною оно [было] в ладонь; и края его, сделанные, как края чаши, [походили] на распустившуюся лилию. Оно вмещало до трех тысяч батов.
УПО: А грубина його долоня, а край його як робота краю келіха, квітки лілеї. Містило воно три тисячі батів.
KJV: And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.

6. И сделал десять омывальниц, и поставил пять по правую сторону и пять по левую, чтоб омывать в них, -- приготовляемое ко всесожжению омывали в них; море же -- для священников, чтоб они омывались в нем.
УПО: І зробив десять умивальниць, і поставив п'ять з правиці, а п'ять з лівиці, щоб мити в них, приготовлене на цілопалення полощуть у них, а море для священиків, щоб митися в ньому.
KJV: He made also ten lavers, and put five on the right hand, and five on the left, to wash in them: such things as they offered for the burnt offering they washed in them; but the sea was for the priests to wash in.

7. И сделал десять золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме, пять по правую сторону и пять по левую.
УПО: І зробив десять золотих свічників, як належалося, і поставив їх у храмі п'ять з правиці, а п'ять з лівиці.
KJV: And he made ten candlesticks of gold according to their form, and set them in the temple, five on the right hand, and five on the left.

8. И сделал десять столов и поставил в храме, пять по правую сторону и пять по левую, и сделал сто золотых чаш.
УПО: І зробив десять столів, і поставив у храмі, п'ять з правиці, а п'ять з лівиці. І зробив сто золотих кропильниць.
KJV: He made also ten tables, and placed them in the temple, five on the right side, and five on the left. And he made an hundred basins of gold.

9. И сделал священнический двор и большой двор и двери к двору, и вереи их обложил медью.
УПО: І зробив священиче подвір'я та подвір'я велике, і двері до подвір'я, і їхні двері покрив міддю.
KJV: Furthermore he made the court of the priests, and the great court, and doors for the court, and overlaid the doors of them with brass.

10. Море поставил на правой стороне, к юго-востоку.
УПО: А море поставив з правого боку на південний схід.
KJV: And he set the sea on the right side of the east end, over against the south.

11. §И сделал Хирам тазы, и лопатки, и чаши. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божием:
УПО: І поробив Хурам горнята, і лопатки, і кропильниці. І покінчив Хурам робити працю, яку зробив для царя Соломона в Божому домі:
KJV: And Huram made the pots, and the shovels, and the basins. And Huram finished the work that he was to make for king Solomon for the house of God;

12. два столба и две опояски венцов на верху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на главе столбов,
УПО: два стовпи, і кулі, і дві маковиці на верху тих стовпів, і дві мережки на покриття обидвох куль маковиць, що на верхах стовпів,
KJV: To wit, the two pillars, and the pommels, and the chapiters which were on the top of the two pillars, and the two wreaths to cover the two pommels of the chapiters which were on the top of the pillars;

13. и четыреста гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах.
УПО: і чотири сотні гранатових яблук для обох мережок, два ряди гранатових яблук для однієї мережки, щоб покрити обидві кулі маковиць, що на переді тих стовпів.
KJV: And four hundred pomegranates on the two wreaths; two rows of pomegranates on each wreath, to cover the two pommels of the chapiters which were upon the pillars.

14. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах;
УПО: І поробив підстави, і поробив умивальниці на тих підставах,
KJV: He made also bases, and lavers made he upon the bases;

15. одно море, и двенадцать волов под ним,
УПО: одне море, і дванадцять волів під ним,
KJV: One sea, and twelve oxen under it.

16. и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам-Авий царю Соломону для дома Господня из полированной меди.
УПО: і горнята, і лопатки, і видельця, і всі їхні речі поробив Хурам-Авів цареві Соломонові для Господнього дому з виполіруваної міді.
KJV: The pots also, and the shovels, and the fleshhooks, and all their instruments, did Huram his father make to king Solomon for the house of the LORD of bright brass.

17. В окрестности Иордана выливал их царь, в глинистой земле, между Сокхофом и Цередою.
УПО: На Йорданській рівнині повідливав їх цар у глинистій землі між Суккотом та між Цередою.
KJV: In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zeredathah.

18. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди.
УПО: І наробив Соломон усіх цих речей дуже багато, бо не досліджена була вага міді.
KJV: Thus Solomon made all these vessels in great abundance: for the weight of the brass could not be found out.

19. Также сделал Соломон все вещи для дома Божия и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения,
УПО: І поробив Соломон усі речі, що в Божому домі, та золотого жертівника й столи, а на них хліб показний,
KJV: And Solomon made all the vessels that were for the house of God, the golden altar also, and the tables whereon the shewbread was set;

20. и светильники и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред давиром, из чистого золота;
УПО: і свічники, і їхні лямпадки, щоб запалювати їх за постановою перед девіром, зо щирого золота.
KJV: Moreover the candlesticks with their lamps, that they should burn after the manner before the oracle, of pure gold;

21. и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота,
УПО: А квітки, і лямпадки, і щипчики із золота, з досконалого золота.
KJV: And the flowers, and the lamps, and the tongs, made he of gold, and that perfect gold;

22. и ножи, и кропильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, -- двери его внутренние во Святое Святых, и двери храма во святилище, -- из золота.
УПО: А ножиці, і кропильниці, і ложки, і кадильниці зо щирого золота; а вхід до дому, його внутрішні двері до Святого Святих та двері дому до храму із золота.
KJV: And the snuffers, and the basins, and the spoons, and the censers, of pure gold: and the entry of the house, the inner doors thereof for the most holy place, and the doors of the house of the temple, were of gold.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>

© 1996-2015 Bible.ru

При поддержке проекта Библия Онлайн